09.07.2018 11:47

Utvider kaianlegget for Nexans

Saltdal kommune har gjennom årene brukt store beløp på å tilrettelegge for produksjon på Nexans. ─ Helt nødvendig for å beholde industriarbeidsplasser i bygda, sier ordfører Rune Berg (Sp).
Les hele saken ...

PETRO FORESIGHT – 2030

Samlet sett vil hele regionen se en kraftig vekst i aktiviteten fremover, med en gjennomsnittelig årlig vekst på rundt 18% frem mot 2020. Den sterkeste delen av veksten vil være fra 2018 til 2020. Fra 2020 frem mot 2030 vil den årlige veksten kunne være 6%.

Dagens oljepris

Nytt fra medlemsbedriftene

09. juli - Nyheter

Utvider kaianlegget for Nexans

Saltdal kommune har gjennom årene brukt store beløp på å tilrettelegge for produksjon på Nexans. ─ Helt nødvendig for å beholde industriarbeidsplasser i bygda, sier ordfører Rune Berg (Sp).

Siste nytt fra...