07.12.2018 09:16

-Vi må lete etter mer gass langs Polarled

– Vi må utnytte kapasiteten og lete etter mer gass langs Polarled fra Haltenbanken til Nyhamna. Det vil være betydelig ekstra eksportkapasitet i denne rørledningen selv etter at Aasta Hansteen og andre felt er tilknyttet.
Les hele saken ...

PETRO FORESIGHT – 2030

Samlet sett vil hele regionen se en kraftig vekst i aktiviteten fremover, med en gjennomsnittelig årlig vekst på rundt 18% frem mot 2020. Den sterkeste delen av veksten vil være fra 2018 til 2020. Fra 2020 frem mot 2030 vil den årlige veksten kunne være 6%.

Dagens oljepris

Nytt fra medlemsbedriftene

19. oktober - Nyheter

Nytt baseområde realiseres i Hammerfest

En glad gjeng som lenge har arbeidet med nytt base- og logistikkområde i Leirvika ved Hammerfest. På bildet ser dere havnedirektør Per Åge Hansen, havnestyreleder John Wahl, baseleder Tom Erik Lysmen Jakobsen og Kurt Mehti fra Hammerfest-terminalen. Foto: Hammerfest Havn.

Siste nytt fra...