08.08.2018 09:59

Nordnorsk frokostseminar - ONS 2018

Under årets ONS arrangere Nordnorsk Petroleumsråd og Petro Arctic frokostseminar i Stavanger. I år vil tallene for Levert 2017 bli presentert og vi kjører også debatt om det blir tilstrekkelig med ringvirkninger i nord, sier møteleder og prosjektdirektør i Petro Arctic, Nina Kivijervi Jonassen.
Les hele saken ...

PETRO FORESIGHT – 2030

Samlet sett vil hele regionen se en kraftig vekst i aktiviteten fremover, med en gjennomsnittelig årlig vekst på rundt 18% frem mot 2020. Den sterkeste delen av veksten vil være fra 2018 til 2020. Fra 2020 frem mot 2030 vil den årlige veksten kunne være 6%.

Dagens oljepris

Nytt fra medlemsbedriftene

20. juli - Nyheter

Leverandørkartlegging SO-manual, Johan Castberg.

Petro Arctic har fått i oppdrag å kartlegge leverandører som kan understøtte prosessene rundt system- og operasjonsmanual for Johan Castberg-utbyggingen. Illustrasjon: Equinor.

Siste nytt fra...