20.04.2017 15:45

Stor tro på mulighetene i nord!

Vi satser i Norge, havområdene utenfor Nord-Norge er spennende for oss i Dea Norge sier kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik. Nå gleder vi oss til å utvikle samarbeidet med Petro Arctic og deres medlemsbedrifter for økt petroleumsaktivitet i nord.
Les hele saken ...

PETRO FORESIGHT – 2030

Samlet sett vil hele regionen se en kraftig vekst i aktiviteten fremover, med en gjennomsnittelig årlig vekst på rundt 18% frem mot 2020. Den sterkeste delen av veksten vil være fra 2018 til 2020. Fra 2020 frem mot 2030 vil den årlige veksten kunne være 6%.

Dagens oljepris

Siste nytt fra...