PETRO FORESIGHT – 2030

Samlet sett vil hele regionen se en kraftig vekst i aktiviteten fremover, med en gjennomsnittelig årlig vekst på rundt 18% frem mot 2020. Den sterkeste delen av veksten vil være fra 2018 til 2020. Fra 2020 frem mot 2030 vil den årlige veksten kunne være 6%.

Dagens oljepris

Nytt fra medlemsbedriftene

06. juli - Nyheter

Ny utbygging og flere ringvirkninger på Helgeland

Snefrid Nord-feltet er besluttet utbygd. Plan for utbygging og drift er i dag overlevert fra Statoil til myndighetene og bildet viser overleveringen fra prosjektdirektør Torolf Christensen i Statoil til statssekretær Elnar Remi Holmen. (Foto: Statoil)

Siste nytt fra...