PETRO FORESIGHT – 2030

Samlet sett vil hele regionen se en kraftig vekst i aktiviteten fremover, med en gjennomsnittelig årlig vekst på rundt 18% frem mot 2020. Den sterkeste delen av veksten vil være fra 2018 til 2020. Fra 2020 frem mot 2030 vil den årlige veksten kunne være 6%.

Dagens oljepris

Nytt fra medlemsbedriftene

24. oktober - Nyheter

Nytt Petro Arctic medlem - Lean Arctic

Et samarbeid for å skape ressurseffektive prosesser i nordnorsk olje- og gassindustri. Møt dem på Arctic Operations i Hammerfest 26. - 27. oktober.

Siste nytt fra...