13.04.2018 12:08

Store Statoil-investeringer i Nord-Norge

Johan Castberg, Polarled, Aasta Hansteen, Snefrid Nord, Askeladd og letekampanje i Barentshavet; milliard-investeringene står i kø. Det skaper ringvirkninger. Bildet viser Aasta Hansteen-plattformen som slepes fra Stord til Norskehavet. Foto: Olaf Nagelhus
Les hele saken ...

PETRO FORESIGHT – 2030

Samlet sett vil hele regionen se en kraftig vekst i aktiviteten fremover, med en gjennomsnittelig årlig vekst på rundt 18% frem mot 2020. Den sterkeste delen av veksten vil være fra 2018 til 2020. Fra 2020 frem mot 2030 vil den årlige veksten kunne være 6%.

Dagens oljepris

Nytt fra medlemsbedriftene

Siste nytt fra...