Hjelp og kundeservice

Hvordan bli medlem?

Trykk på «medlemmer» i hovedmenyen øverst på siden. Trykk videre på «bli medlem» og så på linken «klikk her for å bli medlem». Fyll ut feltene. Alle felter med rød stjerne er obligatoriske

Hva får jeg tilgang til når jeg er medlem?

Når du er medlem får du tilgang til en del informasjon du ikke har når du ikke er medlem. Du får full tilgang til medlemslisten (Trykk på «medlemmer» i hovedmenyen og videre på «medlemsliste»), boreplanen (Trykk på «olje og gass i nord» og på «boreplan»), og en del publikasjoner som «levert 2012», «rystadanalysen» og «petrokartet» (Disse finner du under «nyheter og media» og videre på «publikasjoner»)

Hvordan logge inn?

Trykk på «Logg inn» øverst i høyre hjørne. Fyll inn brukernavn og passord og bekreft ved å trykke «Logg inn». Du starter da på «min side»


Glemt passord

Hvis du har glemt passordet, starter du innlogginga ved å trykke «logg inn» øverst i høyre hjørne. Trykk deretter på link «glemt passord» og skriv inn epostadressen brukeren er registrert med. Trykk så «bestill passord»

Hva er «min side»?

«min side» er en oversikt over registreringene brukeren gjorde ved opprettelse av kontoen. Dette er sortert under boksene «varer og tjenester», «kontaktpersoner», «media», «kart» og «sertifiseringer».

Hvordan endrer jeg tidligere registrert informasjon?

På min side kan du endre registreringene som ble gjort ved opprettelse av kontoen. Trykk på «medlemmer» i hovedmenyen, så på «min side» og videre på linken «rediger informasjon».

Olje og Gass i Nord

Som medlem får du tilgang til mye nyttig info. under "olje og gass i nord" i hovedmenyen finner du oversikt over de ulike feltene. Under hvert felt finner du fakta, nyheter, kontrakter, media og kart ang. feltet.


Boreplan

Under "boreplan" finnes både en tidsplan over boring Norskehavet og Barentshavet, i tillegg til oversikt over resultatet av boringene under kategorien "leteuker"

Publikasjoner

Under "Nyheter og media" i hovedmenyen får du tilgang til nyttig info når du er medlem. Under "publikasjoner" får du tilgang til Rystadanalysen, Levert-rapporten, petrokartet, dokumenter fra årsmøtet 2012 og dokumentarkivet.

Medlemsliste

Alle medlemmer av PA er med på medlemslisten. Her kan du lett søke etter medlemmer direkte via søkefeltet, eller du kan sortere medlemmer etter kategori eller spesialitet.