RSS feed
17.januar - Nyheter

Nytt oljeselskap skal lete i Barentshavet

Denne riggen er er klar for boring allerede i mai.

Vi er glade for at et nytt selskap leter og skaper aktivitet i Nord-Norge. Spirit Energy skal bruke Hammerfest som base og vil bidra til viktige leveranser for våre medlemmer, sier en fornøyd prosjektdirektør i Petro Arctic, Nina Kivijervi Jonassen.


Nina Kivijervi Jonassen, prosjektdirektør Petro Arctic

Oljeselskapet Spirit Energy som er tidligere Centrica og Bayerngas Norge er klare sammen med AkerBP til å bore Scarecrow-prospektet som ligger rett vest for Wisting funnet nord i Barentshavet.

Spirit Energy har sitt hovedkontor i London, og driver sin aktivitet i Norge fra Oslo og Stavanger gjennom sine 175 ansatte i Norge. Største eier er Stadtwerke Munchen, som er kommunalt selskap eid av byen Munchen, sør i Tyskland.

Nå er selskapet klar for å lete og forhåpentligvis finne olje i Nord-Norge. Det skal bores èn letebrønn med riggen Island Innovator, som er operert av Odfjell. Tidligste borestart er 1. mai 2018 og operasjonen er ventet å ta om lag 40 dager.

Island Innovator er en moderne rigg bygget i 2012. Den har god erfaring fra operasjoner i Barentshavet på blant annet Wisting og Alta/Gohta.

Operasjonen vil bidra til betydelig ringvirkninger gjennom blant annet overnattinger, helikoptertransport og basetjenester ut fra Hammerfest.

Vi ønsker Spirit Energy velkommen til nord, og benytter også anledningen til å gratulere dem med operatørskap og lisensandeler i TFO 2017, avslutter Nina i Petro Arctic.
Nytt oljeselskap skal lete i Barentshavet