RSS feed
22.mars - Nyheter

Aker BP har tildelt kontrakt innen mekanisk vedlikehold og fabrikasjon til SveTek as i Sandnessjøen.

Avtalen gjelder på alle Aker BP sine felt på norsk sokkel.

Kontraktens varighet er på tre år pluss to opsjoner på ett år hver.

Kontraktens innhold:
Arbeidet inkluderer både prefabrikasjon på land og arbeid ute på installasjonene.
For prefabrikasjon / arbeid på land innbefatter dette bl.a.:
Engineering, prefabrikasjon (f.eks. rør og struktur), reparasjon og overhaling av mekanisk utstyr, fasiliteter for trykk- og lekkasjetesting, samt sandblåsing og maling.
Arbeidet på installasjonene vil foregå under ledelse av Aker BP sin vedlikeholdsavdeling.

Kontraktssum er ikke kjent, og vil avhenge av aktiviteten til Aker BP.
Vi har stor tro på at denne kontrakten skal være med på å sikre og øke vår aktivitet i årene som kommer. Vi regner med å kunne ansette flere medarbeidere, både for arbeid i verkstedet og offshore, sier daglig leder i SveTek as, Stig-Helge Lilleholt.
Vi synes også det er positivt at Aker BP viser oss denne tilliten, i konkurranse med store nasjonale aktører. 

Kontaktpersoner:

Stig-Helge Lilleholt
Daglig leder
Tlf: 950 73481 (75070050)
Epost: stig.lilleholt@svetek.no

Kyrre Sørensen
Asset Operations Manager Skarv FPSO
OPS Operations North
Main Office: + 47 51 35 30 00
Direct Call: + 47 51 35 56 01
Direct Cell: + 47 91 53 54 95
kyrre.sorensen@akerbp.com


Aker BP har tildelt kontrakt innen mekanisk vedlikehold og fabrikasjon til SveTek as i Sandnessjøen.