RSS feed
13.november - Nyheter - Medlemsbedrifter

Ordre fra TechnipFMC til MANODA i Harstad

Dette er en viktig milepæl for oss sier daglig leder Hilde Svenning og salgssjef Kenneth Leiknes i MANODA, her avbildet sammen med Terje Emil Grøstad i TechnipFMC.

Petro Arctic medlem, MANODA har de siste årene jobbet strategisk for å komme i posisjon for leveranser til olje- og gass markedet - avtalen med TechnipFMC om en prøveleveranse av offeranoder er en viktig milepæl i dette arbeidet, sier salgssjef Kenneth Leiknes i MANODA.

Målsetting om å levere globalt
MANODA ser på olje- og gass næringen som et marked med gode muligheter for oss som en nordnorsk og relativt liten leverandør. Vi ser et stort potensial i behovet for våre
produkter og vi har som ambisjon å konkurrere på prosjekter ikke bare i Norge, men over hele verden. Med TechnipFMC som krevende kunde gir det muligheter til å bli en internasjonal leverandør.

TechnipFMC har med sin bransjeerfaring og kompetanse bidratt til at vi har tatt et første viktig steg mot dette.

Vi ser fram til fortsettelsen og er klar for å løse utfordringene med fokus på kompetanse,kvalitet, HMS og ikke minst gjennomføringskraft, avslutter en fornøyd salgssjef i MANODA.

Målrettet 70-åring
MANODA er en av våre medlemsbedrifter som det har vært spennende å følge de siste årene, sier prosjektdirektør i Petro Arctic, Nina Kivijervi Jonassen. MANODA er en godt etablert bedrift og feirer hele 70 år i år. De har gjennomført betydeilge strukturelle endringer og arbeidet særdeles målrettet for å bli en leverandør til petroleumsnæringen.

Vi i Petro Arctic er stolte over at vår medlemsbedrift nå har nådd en viktig milepæl gjennom kontraktinngåelsen med en global aktør som TechnipFMC. MANODA er et godt eksempel på at målrettet og strategisk arbeid nytter også for små lokale selskaper som ønsker å posisjonere seg for leveranser, avslutter Kivijervi Jonassen.
Ordre fra TechnipFMC til MANODA i Harstad