Årsmøte Petro Arctic 2015

Invitasjon til årsmøte i Petro Arctic


Dato:
Tirsdag 10. mars 2015
Sted:
Møterom Melkøya - Scandic Hotell Hammerfest

Faglig program

 

 13.30
Registrering.   
 14.00
Petro Arctic  
  Direktør, Kjell Giæver Velkommen
  Styreleder Arvid Jensen
Årsmøtetalen
 14.30
Lundin Norway  
  Leder NN-kontoret, Geir Birger Larssen Planlagte brønner og feltutvikling i nord
 15.00
Kaffepause  
 15.30 Statoil, Hammerfest LNG  
  Leder kommunikasjon, Ragnhild Rønning Status Hammerfest LNG
 15.50 Eni Norge  
  Industrikoordinator Bjørn Bjørgve Kort oppdatering på status Goliat
 16.05 Polarbase  
  Direktør Ketil Holmgren
Aktivitetsnivået og planer framover
 16.20 Spørsmål, kommentarer og oppsummering  


Årsmøte 2014

 17.00
Årsmøte 2014
 
 1. Åpning
 2. Konstituering av årsmøte
  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
 3. Regnskap for 2014 med revisors beretning
 4. Årsberetning for 2014
 5. Styrehonorar
 6. Serviceavgift for året 2015
 7. Valg av styre, revisor og valgkomite

Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet meldes til kg@petroarctic.no innen 4.3.2015

Saksdokumentene kan du finne her.Middag

 18.00
Middag, Melkøya 2, Scandic Hotell, Hammerfest
 
Middag kr. 495,- faktureres fra Petro Arctic.

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe!

Nina Kivijervi Jonassen 
Petro Arctic

E-post: nkj@petroarctic.no        
Tel: +47  971 66 647