Årsmøte Petro Arctic 2018

Invitasjon til årsmøte i Petro Arctic


Dato:
Tirsdag 20. mars 2018 13:15
Sted:
Hammerfest

Registrering og lunsj starter 13:15 og det faglige programmet starter 14:00.
Vi minner om at det faglige programmet er åpent for alle.

Selve årsmøtet starter klokken 17:00 og årsmøtemiddagen starter klokken 18:00.

Protokoll for Årsmøtet 2017 finnes her. Her vil også øvrig saksdokumentasjon komme fortløpende.

Faglig program - Kommer

 

 13.15
Registrering og lunsj  
 14.00
Faglig program starter  
 16:30 Spørsmål, kommentarer og oppsummering  


Årsmøte 2017

 17.00
Årsmøte 2017
 
 1. Åpning
 2. Konstituering av årsmøte
  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
 3. Regnskap for 2017 med revisors beretning
 4. Årsberetning for 2017
 5. Styrehonorar
 6. Serviceavgift for året 2018
 7. Valg av styre, revisor og valgkomite
 8. Eventuelt

Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet meldes til nkj@petroarctic.no innen 6. mars 2018.

Saksdokumentene vil bli å finne her.

 Middag

 18.00
Middag, Scandic Hotell, Hammerfest
 
Middag kr. 495,- faktureres fra Petro Arctic.

Årsmøte Petro Arctic 2018
ja takk
ja takk
ja takk
ja takk
Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe!

Nina Kivijervi
Petro Arctic

E-post: nkj@petroarctic.no        
Tel: +47  971 66 647