Årsmøte Petro Arctic 2018

Invitasjon til årsmøtedag i Petro Arctic


Dato:
Tirsdag 20. mars 2018
Sted:
Scandic Hotell Hammerfest

Vi minner om at det faglige programmet er åpent for alle.
Påmeldingen er nå stengt.

Protokoll for Årsmøtet 2017 finnes her.

Faglig program

 13:15
Registrering og lunsj  
 14:00
Varaordfører Marianne Sivertsen Næss ønsker velkommen
 
  Styreleder Petro Arctic, Yngve Vassmyr   
 14:20
Status og info om testproduksjon Alta - Lundin, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Frøydis Eldevik
 
 14:40 Status  Goliat – Eni Norge
 
 15:00 Pause  
 15:25 Status og planer Hammerfest LNG - Statoil, industrikoordinator, Therese Bang Larsen
 
 15:45 Status og planer Barentshavet - AkerBP, leder Harstad, Terje Solheim
 
 16:05 Basemiljøet Hammerfest - Polarbase og ASCO
 
 16:25 Oppsummering og kort pause   
 16:45 Årsmøtet starter  


Årsmøte 2018

 16.45
Årsmøte 2018
 
 1. Åpning
 2. Konstituering av årsmøte
  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
 3. Regnskap for 2017 med revisors beretning
 4. Årsberetning for 2017
 5. Styrehonorar
 6. Serviceavgift for året 2018
 7. Valg av styre, revisor og valgkomite
 8. Eventuelt

Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet meldes til nkj@petroarctic.no innen 6. mars 2018.

Saksdokumentene vil bli å finne her.

 Årsmøtemiddag

 18.00
Scandic Hotell, Hammerfest
 
Middagen koster kr. 495,-, denne faktureres fra Petro Arctic.

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe!
Eva Karlsen
Petro Arctic

E-post: eva@petroarctic.no        
Tel: +47  976 78242