LUNN3 Prekvalifiseringsstøtte

LUNN3-seminar - Prekvalifiseringsstøtte


Dato:
12. - 13. november 2015
Sted:
Clarion Collection Hotel With
Sjøgata 35-37, 9291 Tromsø

Invitasjon til seminar i regi av LUNN3 - Prekvalifiseringsstøtte

Det vil være plass til 10 firma på seminaret. Hvert firma kan stille med to deltakere. Det vil bli praktisert «først til mølla» prinsippet. Rom på Hotel With blir reservert ved påmelding. Meld i fra dersom du/dere ikke skal ha hotellrom. 

Seminaret er gratis, inkludert lunsj begge dager. Utgifter til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker.

Formålet med seminaret er å gi potensielle leverandører en forståelse av hvilke prosesser som må gjennomføres ved prekvalifisering i Achilles. Videre vil det bli gjennomgang på hvilken dokumentasjon og systemer den enkelte må ha etablert. Det vil bli gitt en innblikk i hvordan revisjoner av leverandører gjennomføres.

Den enkelte bedrift oppfordres til å ta med bærbar PC, da det kan bli noe jobbing relatert til «henting» av informasjon på nettet. Den enkelte bedrift bes om å forberede en 10 minutters presentasjon av sitt firma, samt ta med egne systemer (manualer) innen kvalitetssikring og HMS dersom dette forefinnes.

Det vises til vedlagt program for en utdypning av innhold.

Påmelding til Jørgen Bratting, på e-post: jorgen@kupa.no

Ved eventuelle spørsmål kan dette rettes til undertegnede på e-post: jorgen@kupa.no eller telefon 95114211.

Med vennlig hilsen for 

LUNN3 v/ Jørgen Bratting

Prosjektleder LUNN3 Prekvalifisering

Program

Seminaret vil bli holdt av følgende:

  • Jørgen Bratting, KUPA: Generell del prekvalifisering i Achilles

  • Dag Julian Eilertsen, DNV GL: Kvalitetssystemer og revisjon

  • Nils Jerry Haldorsen, Statoil ASA: Helse, miljø og sikkerhet (HMS)