Olje og Jazz 2017

Program - Olje og Jazz, Honningsvåg


Dato:
Torsdag 30. november 2017
Sted:
Corner, Honningsvåg
Påmelding: stig.hansen@nordkappnh.no

Faglig program

12:15
Lunsj på corner
13:00
Velkommen v/Nordkapp kommune, Nordkappregionen Næringshage og Petro Arctic
13:05 Framtidsperspektiver for petroleumsaktiviteten i Nord-Norge.
v/statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Olje- og energidepartementet

13:30 Johan Castberg. Status og framdrift! v/Knut Gjertsen, Statoil
" Barents Sea Oil Infrastructure prosjektet. Status og fremdrift." v/Magne Kallevåg

14:15 Barentshavet og Finnmark som kjerneområde v/Andreas Wulff, Eni Norge
14:35 Pause
15:00 "Ambisjoner i Barentshavet – hvor er vi, og hvor skal vi?"
v/ Erik Sverre Jenssen, Lundin Norway

15:20
First oil! v/Kurt Michelsen OMV Norge
15:40
«Steine toillat» - Honningsvåg Maskinstasjon leverer hard kvalitet! v/Roman Fredriksen
16:00
Pause
16:15
Kystverkets virkemidler for håndtering av aktiviteten i nord v/Jan Morten Hansen
16:30  Vi knytter Finnmark sammen med verden, også når det gjelder petroleum – v/ Trond Ørjan Olsen, DHL
16:50  Kystnær beredskap – kan vi stole på den? v/Roger Hansen Fiskarlaget Nord 
17:10  Vi legger til rette for maritim aktivitet – Nordkappregionen Havn v/Leif Gustav Olsen og Stig Hansen
17:25 Avslutning
21:00
Jazz konsert på Perleporten : Eva Scholten Quartet


Vi takker følgene for økonomisk støtte til arrangementet: Lundin, Statoil, ENI Norge
og Nordkapp kommune.

Pris for medlemmer av Petro Arctic og Næringshagen kr 400, andre kr 500.
Innbefatter lunsj og seminar på corner, konsert på perleporten.

For ytterligere info: www.nordkappnh.no
Påmelding: stig.hansen@nordkappnh.no

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe!

Nina Kivijervi Jonassen 
Petro Arctic

E-post: nkj@petroarctic.no        
Tel: +47  971 66 647