Publikasjoner

 

Levert-undersøkelsen skal dokumentere utviklingen, og samtidig gi en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som har hatt leveranser til petroleumssektoren. Fokuset er på bransjespesifikke leveranser. Undersøkelsen gjennomføres årlig og presenteres tidlig høst for foregående år. Datainnsamlingen gjøres gjennom telefonintervjuer med leverandørbedrifter. Prosjektet er finansiert av Statoil samt Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Mange av Petro Arctic sine medlemsbedrifter har deltatt i undersøkelsen "Levert", leveranser til petroleumsindustrien fra Nord-Norge. Potensialet for vekst og utvikling er stort og de bedriftene som har strategier for å øke leveransene har gode muligheter.  
  

DatoTypeBedriftInnholdStedDokument
28.08.2018MarkedsundersøkelseEquinor ASA, Eni Norge, Lundin, DEA, RN Nordic Oil, KUPA, OED, samt Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommunerLevert 2017Nord-NorgeLast ned
De nordnorske leverandørene til petroleumsnæringen leverte i 2017 varer og tjenester for 3,64
milliarder kroner, fordelt på 185 leverandørbedrifter. Veksten fra 2016 var på knappe 15 prosent, og
veksten var noe høyere enn leverandørene selv forventet. Mens leverandørene i Finnmark for første
gang passerte 2 milliarder i leveranser, var leveransene i Nordland for første gang under 1 milliard.
Det ble utført 1 526 årsverk forbundet med leveransene til petroleumsnæringen fra Nord-Norge.

Ringvirkninger
Bakgrunnen for Levert er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som har leveranser mot petroleumssektoren. Det er klare målsetninger fra både regionale og sentrale myndigheter om at aktiviteter knyttet til olje- og gassutvinning i nord skal gi ringvirkninger i form av arbeidsplasser i regionen.

Last ned tidligere levert undersøkelser her:

DatoTypeBedriftInnholdStedDokument
31.08.2017MarkedsundersøkelseStatoil ASA, Eni Norge, KUPA, OED, samt Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommunerLevert 2016Nord-NorgeLast ned
19.10.2016MarkedsundersøkelseStatoil ASA, Eni Norge, KUPA, OED, samt Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommunerLevert 2015Nord-NorgeLast ned
02.09.2015MarkedsundersøkelseStatoil ASA, Eni Norge, KUPA, OED, samt Nordland og Finnmark fylkeskommunerLevert 2014Nord-NorgeLast ned
01.09.2014MarkedsundersøkelseStatoil ASA samt Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommunerLevert 2013Nord-NorgeLast ned
02.09.2013MarkedsundersøkelseStatoil ASA samt Nordland, Troms og FinnmarkLevert 2012Nord-NorgeLast ned
21.06.2012MarkedsundersøkelseStatoil ASA samt Nordland, Troms og FinnmarkLevert 2011Nord-NorgeLast ned
21.06.2011MarkedsundersøkelseStatoil ASA samt Nordland, Troms og FinnmarkLevert 2010Nord-NorgeLast ned
08.08.2009MarkedsundersøkelseStatoil ASA samt Nordland, Troms og FinnmarkLevert Nordland 2008Nord-NorgeLast ned
08.08.2009MarkedsundersøkelseStatoil ASA samt Nordland, Troms og FinnmarkLevert Finnmark 2008Nord-NorgeLast ned
08.08.2009MarkedsundersøkelseStatoil ASA samt Nordland, Troms og FinnmarkLevert Troms 2008Nord-NorgeLast ned

Petrokartet 2017/18 for Nord-Norge er klart.

Petrokartet har blitt en av de viktigste verktøy for å vise aktivitetsbildet knyttet til olje og gass i nord. Årets kart gir deg  en oversikt og innblikk i aktivitetsbildet i nord med nyttig opplysninger om olje og gassfeltene.

Kartet inneholder blant annet fakta om leverandørindustrien, transportavstander for rigg,  offshore supply, biltransport og helikoptertransport. 
Barentshavet sørøst har stor oppmerksomhet, og vi her derfor også tatt med de nye russiske lisensområdene i Barentshavet.  
  
Kartet blir delt ut på aktuelle konferanser så som ONS, Arctic Operations og Barentshavkonferansen. Man kan også laste det ned her og bruke i presentasjoner eller i andre sammenhenger.

DatoTypeBedriftInnholdStedDokument
31.08.2017PetrokartPetro ArcticPetrokart PNG 1825 x 1257 pxNord-NorgeLast ned
31.08.2017PetrokartPetro ArcticPetrokart PDFNord-NorgeLast ned


Grunn til oljeoptimisme i nord!

Den rykende ferske rapporten «Petro Foresight 2030» gir grunn til optimisme i nord. Rapporten sier at det mest sannsynlig vil gå fra tre til ni felt i drift innen 2030 på nordnorsk sokkel og at det blir en oljeterminal for bøyelasttankskip på Veidnes. Vi gleder oss over at aktiviteten øker og skaper ringvirkninger langs hele den nordnorske kysten, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.
 
Den årlige lanseringen av Petro Foresight 2030 «Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge» ble gjennomført i Kirkenes i forbindelsen med Kirkeneskonferansen.  - I år har det vært ekstra viktig å ha fokus på den makroøkonomiske situasjonen i analysearbeidet. Også for Nord-Norge vil fremtidig oljepris- og kostnadsutvikling være svært styrende for fremtidig utvikling. Petro Foresight 2030 viser at oljeprisen skal betydelig opp på sikt og at kostnadene har kommet kraftig ned. Funnene i nord har blitt mer konkurransedyktige, forklarer Kjell Giæver, direktør i leverandørnettverket Petro Arctic.
 
Vår rolle i de globale klimautfordringene må også sette sitt preg på petroleumsutviklingen i nord. Ny teknologi, strenge krav til utslipp og høy energieffektivitet må legges til grunn for framtidig aktivitet her, sier Kjell Giæver.  Årets Petro Foresight 2030 viser at utbygginger i Barentshavet nå kan gjennomføres helt ned til 45 dollar fatet på grunn av kostnadsreduksjoner i bransjen. Nå er det på tide å legge bort diskusjonen om at olje og gass i nord ikke er lønnsomt, sier en fornøyd Kjell Giæver.  Ressursene i nord har økt sin robusthet over det siste året med tilleggsfunn rundt Aasta Hansteen og Skarv samt fortsatt positiv utvikling omkring tre store funnområder i Barentshavet. Og interessen for 23. runde har vært formidable i en industri som ellers preges av brutale aktivitetskutt. Antall planlagte brønner på nordnorsk sokkel har holdt seg, mens det har gått betydelig ned i andre regioner.
 
Forventer realisering av oljeterminal
Vi forventer at total investerings- og operasjonskostnadene vil ligge på rundt NOK 70 milliarder årlig fra 2020. I dette ligger det også forventninger om byggingen av en oljeterminal på Veidnes i Nordkapp kommune for å laste fra bøyelasttankskip (shuttle-tankere) til eksporttankskip.  Etter våre kilder bør det være mulig å realisere en oljeterminal for en kostnad på ca NOK 3 mrd. Allerede kjente funn som Johan Castberg, Alta/Gotha og Wisting viser volumer på rundt 1200 mill. fat olje i området, noe som bør være tilstrekkelig volum til å kunne realisere en terminalløsning.  
 
Aktørene bak rapporten er Pro Barents, Petro Arctic, Kunnskapsparken Nord, Kunnskapsparken Bodø og Innovasjon Norge i samarbeid med analyseselskapet Rystad Energy. Målet med arbeidet er å synliggjøre mulighetene innenfor olje- og gassnæringen i nord.


   
DatoTypeBedriftInnholdStedDokument
10.02.2016AnalyseRystad EnergyPetro Foresight 2016Nord NorgeLast ned
10.02.2016AnalysePetro ArcticPressemeldingNord NorgeLast ned
04.11.2014AnalyseRystad EnergyPetro Foresight 2014Nord NorgeLast ned
04.11.2014AnalysePetro ArcticPressemeldingNord NorgeLast ned
14.11.2013AnalyseRystad EnergyPetro Foresight 2013Nord NorgeLast ned
15.11.2012AnalyseRystad EnergyRystad Analyse 2012Nord NorgeLast ned


Om aktørene:
 

Pro Barents er en regional industriinkubator for leverandørindustri rettet mot olje og gassbransjen med geografisk virkeområde Finnmark og Nord- Troms. 

Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til eksisterende og framtidige petroleumsrelaterte utbyggingsprosjekter i Nord-Norge og Barentshavet.

Kunnskapsparken Nord er en regional industriinkubator med geografisk virkeområde Nordland og Troms til og med Tromsø.

Kunnskapsparken Bodø arbeider for nyskaping og vekst i næringslivet gjennom å hjelpe etablerere med oppstart av bedrifter og utvikling av eksisterende virksomheter.

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Rystad Energy er et ledende konsulent- og analyseselskap innenfor olje og gass med oljeselskaper, leverandører, myndigheter og finansinstitusjoner som kunder.


Årsmøte 2018

DatoTypeBedriftInnholdStedDokument
20.03.2018ÅrsmøtePetro ArcticÅrsberetning 2017HammerfestLast ned
20.03.2018ÅrsmøtePetro ArcticProgram ÅrsmøtetHammerfestLast ned

Årsmøte 2017

DatoTypeBedriftInnholdStedDokument
28.03.2017ÅrsmøtePetro ArcticÅrsberetning 2016HammerfestLast ned
28.03.2017ÅrsmøtePetro ArcticProtokoll årsmøtet 2017HammerfestLast ned

Årsmøte 2016

DatoTypeBedriftInnholdStedDokument
16.03.2016ÅrsmøtePetro ArcticProtokoll Årsmøte 2016HammerfestLast ned
16.03.2016ÅrsmøtePetro ArcticÅrsberetning 2015HammerfestLast ned
10.03.2015ÅrsmøtePetro ArcticProtokoll Årsmøte 2015HammerfestLast ned


Årsmøte 2015

DatoTypeBedriftInnholdStedDokument
10.03.2015ÅrsmøtePetro ArcticProtokoll Årsmøte 2015HammerfestLast ned
06.03.2015ÅrsmøtePetro ArcticÅrsberetning 2014HammerfestLast ned
19.02.2015ÅrsmøtePetro ArcticProtokoll Årsmøte 2014HammerfestLast ned
DatoTypeBedriftInnholdStedDokument
12.01.2017AvtaleSmarthotelHotellavtaleOslo, Tromsø, HammerfestLast ned

Presentasjoner Supplier Day, Sandnessjøen 5. juni 2018


Dato:
Tirsdag 5. juni 2018
Sted:
Scandic Syv søstre, Sandnessjøen

Equinor – Presentasjon
Grotnes Steel – Presentasjon
Bilfinger Industrial Services Helgeland – Presentasjon


Presentasjoner Workshop Johan Castberg, Tromsø 14. mars 2018


Dato:
Onsdag 14. mars 2018
Sted:
Clarion hotell The Edge, Tromsø

Statoil - Presentasjon
Aker Solutions - Presentasjon
Subsea7 - Presentasjon
Ocean Installer - Presentasjon


Presentasjoner Supplier day, Sandnessjøen 7. juni


Dato:
Onsdag 7. juni 2017
Sted:
Scandic Syv søstre, Sandnessjøen

Informasjon fra anskaffelse - Pål Eitrheim, Statoil - Presentasjon
Aasta Hansteen og forventninger - Torolf Christensen, Statoil - Presentasjon
Aasta Hansteen Drilling and Completion - Steinar Øksenvåg, Statoil - Presentasjon
Olje- og gassklynge Helgeland - Andreas Inselseth, Kunnskapsparken Helgeland - Presentasjon
Transocean Spitsbergen på Aasta Hansteen - Transocean - Presentasjon
Halliburton - Presentasjon
Baker Hughes - Stig Horve, Baker Hughes - PresentasjonMarkedet for marine operasjoner vokser i nord!

Nordnorske leverandører ser nå et mer stabilt og voksende marked for å serve undervannsentreprenører og offshorerederier som driver industriell aktivitet til havs.  Petro Arctic og Pro Barents med støtte fra Innovasjon Norge har utarbeidet en enkel innføring i dette interessante markedet.  Presentasjonene er tilgjengelig for Petro Arctics medlemmer.

Hva er marine operasjoner, hvilke fartøytyper er aktuelle, hvilke aktiviteter genererer etterspørsel  lokalt osv.

DatoTypeBedriftInnholdStedDokument
28.01.2014AnalysePro Barents - Petro ArcticMarine operasjoner utredningenHammerfestLast ned

Temaet vil også bli gjennomgått på Barentshavkonferansens industrielle workshop onsdag 2/4.  Deltagerne vil da møte representanter fra undervannsentreprenører, rederier og skipsagenter.   Invitasjon og påmelding sendes ut i begynnelsen av februar.