Supplier Days - Hammerfest

Invitasjon til Supplier day - Hammerfest


Dato:
Torsdag 9. juni 2016
Sted:
Scanic Hotell Hammerfest


Faglig program

 

 12.00
Registrering, mingling og lett lunsj
 
 12.30
Velkommen og praktisk informasjon v/prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen, Petro Arctic  
 12.40 Statoils syn på framtiden og forventet aktivitetsnivå - med fokus på Hammerfest LNG og Johan Castberg v/direktør for Snøhvitlisensen, Alis Helene Tefre

Statusoppdatering Johan Castberg v/leder anskaffelser, Geir Paulsen
 
 13.20 Anskaffelsesprosessen og kontraktsmuligheter i Statoil v/direktør operasjonelle anskaffelser i Statoil, Linda Moe Lund
 
 13.50 Forberedelse 1:1 møter

 14.10 1:1 møter og mingling
 
 16.00 Avslutning
 

Man vil kunne møte sentrale personer fra anskaffelser i nord, Johan Castberg-prosjektet, Hammerfest LNG, samt hovedleverandøren Aibel.

Supplier Days - Hammerfest 2016
ja takk
Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe!

Nina Kivijervi Jonassen 
Petro Arctic

E-post: nkj@petroarctic.no        
Tel: +47  971 66 647