Walk About ONS 2016

Walk About på ONS 2016.

Bli med Petro Arctic på en eksklusiv besøksrunde til noen viktige hovedleverandører på nordnorsk sokkel. Deltakelse er kun tilgjengelig for medlemsbedrifter.  Det er plass til 10 deltagere, og først til møllen gjelder.

Representanter fra Petro Arctic vil sammen med medlemsbedrifter besøke utvalgte hovedleverandører på årets ONS. Petro Arctic Walkabout ble også arrangert på ONS i 2014 og ble godt mottatt blant deltakerne.

Hovedleverandørene vi skal besøke er alle involvert i store prosjekter på nordnorsk sokkel og vil under besøksrunden gi informasjon om sine aktiviteter i nord samt leverandørmuligheter.

Det vil også bli arrangert en Oilwakj onsdag 31. august hvor vi besøker utvalgte oljeselskaper med operasjoner i Norskehavet og Barentshavet. 

Walk About


Vi besøker:   Aker Solutions, IKM Gruppen, Aibel Subsea7

Tid:         Tirsdag 30/8, kl. 12.45 til 15.30

Guide: Svein Hoel og Andreas Inselseth


Vi besøker


Program

Tirsdag 30/8 kl. 12.45

 

12.45

Oppmøte ved Olje- og Gassklynge Helgelands område på Xplore North Stand 

 Hall 10

13.00

Aker Solutions

 Hall 2, 235 

13.30

IKM Gruppen

 Hall 2, 248
14.00

Aibel  

 Hall 3, 360

14.45

Subsea 7

 Møterom
15.15

Avslutning

 

Påmelding (Fulltegnet):