Workshop Goliat

ENI NORGE OG PETRO ARCTIC INVITERER TIL WORKSHOP FOR GOLIAT KLARGJØRING I HAMMERFEST


Dato:
Torsdag 12. mars 2015 12.00 - 16.00
Sted:
Thon Hotell, Hammerfest
Målgruppe: Bedrifter som vil kunne være lokale/regionale leverandører av utstyr, tjenester til Goliat.

Goliat er nå på tur nordover og har planlagt ankomst til Hammerfest første halvdel av april 2015. 

Planlagt opphold i Hammerfest er ca. 3 uker før uttauing til feltet. Det er forventet produksjonsstart i løpet av høsten 2015 og Goliat blir da det første oljeproduserende felt i Barentshavet. 

Det er en del arbeid som gjenstår før ferdigstilling av plattformen og under denne workshopen vil operatøren Eni og hovedkontraktørene ha en gjennomgang av forventet gjenstående arbeid og hvordan dette er planlagt ivaretatt.

Eni Norge har gjennom hele prosjektfasen lagt opp til en kontraktstruktur som muliggjør god og variert involvering fra næringslivet i nord.

Program

    
12.00  Registrering og enkel lunsj   
12.30 Velkommen - Innledning Petro Arctic
12.35 Goliat - Inshore fase Bjørn Bjørgve, Eni Norge
13.20 Kaffepause     
13.40 Mento - Kontrakt Goliat Vidar Antonsen, Mento
13.55 Norisol - Kontrakt Goliat Stein Tore Bergheim, Norisol
14.10 Apply Sørco - Kontrakt Goliat Roy Mansika, Apply Sørco
14.25 IKM - Kontrakt Goliat Bjørner Hamre, IKM
14:35 Kaffepause
14.55 Polarbase - Hvilke operasjoner gjøres fra basen John-Kåre Grøsnes, Polarbase
15.15 Goliat - Status driftsrelaterte kontrakter Øyvind Naustvik, Eni Norge
15.35 Oppsummering og individuelle møter  

Fri deltakelse. Reise og opphold dekkes av den enkelte deltaker.

Velkommen!     

 

 Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe!

Nina Kivijervi Jonassen 
Petro Arctic

E-post: nkj@petroarctic.no        
Tel: +47  971 66 647