Oljeinvesteringer i Nord-Norge kan øke med 270 milliarder

«Fremtidig petroleumsvekst kommer i Nord-Norge.»  Dette er et av hovedfunnene i Rystadanalysen om fremtidig petroleumsvirksomhet i nord som ble presentert høsten 2012.  

Investeringer og operasjonskostnader i oljesektoren i Nord-Norge kan vokse fra 30 milliarder til 300 milliarder fram mot 2030 basert på funn som er gjort og nye funn på lengre sikt. Dette vil ha stor betydning for nordnorske leverandører, heter det i en rapporten. I 2015 anslås det at nordnorsk leverandørindustri kan konkurrere om leveranser på opp mot 11 milliarder kroner. Det er i Norskehavet potensialet er størst i 2015 med mulige leveranser på seks milliarder kroner, mens det er i Barentshavet at markedet forventes å øke mest. I Barentshavet er det forventet en dobling fra 2012 til 2015, og tilsvarende sterk vekst frem mot 2020, ifølge rapporten.
Det er store tall, men de er velbegrunnet. Tallene på kort sikt er knyttet til prosjekter som allerede er igangsatt, og her er det stor sikkerhet. På mellomlang sikt ser vi at allerede registrerte ressurser vil bidra til et enda høyere aktivitetsnivå. Etter dette er det enighet blant alle om at det er svært store uoppdagede ressurser i de nordlige områdene, både innenfor områdene som er åpnet for leting og i uåpnede områder.