Kontakt oss

  Nina Kivijervi Jonassen 
Prosjektdirektør

E-post: nkj@petroarctic.no    
T
el: +47  971 66 647

 
Geir Roar Nesbø
Prosjektmedarbeider

E-post: grn@petroarctic.no
Tel: +47  901 18 953

 

I Hammerfest har Petro Arctic sitt hovedkontor. Her finner du vår prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen og prosjektmedarbeider
Geir Roar Nesbø.

 


Kjell Giæver
Direktør

Kjell følger opp vår aktivitet ut i fra sin base i Bodø.

E-post: kg@petroarctic.no
Tel: +47 95154900


Nina Kivijervi Jonassen
Prosjektdirektør
 
Nina følger opp vår aktivitet i Harstad-regionen. I Harstad er vi samlokalisert med vår samarbeidspartner Kunnskapsparken Nord.

E-post: nkj@petroarctic.no
Tel: +47 97466647
Andreas Inselseth
Andreas følger opp Helgeland og våre aktiviteter der. Han er ansatt i Kunnskapsparken Helgeland, og har kontorsted i Mo i Rana.

E-post: ai(at)kph.no
Tel: +47  412 07 147
Svein Hoel


Svein har lang erfaring fra offshore petroleumsvirksomhet.
Han representerer Petro Arctic i Troms med spesielt ansvar for Tromsø.  


E-post: svein.hoel@sveinhoel.no
Tel: +47  91320858
Besøksadresse:    Postadresse:
Sjøgata 6, 4. etasje
9600 Hammerfest

Sjøgata 6
9600 Hammerfest
 

Fakturaadresse:

Petro Arctic er registrert hos ELMA.  
Kan dere ikke bruke EHF, send pdf til:
petroarctic@ebilag.com

Fysisk fakturaadresse:
Benyttes kun når ovenstående
alternativ ikke kan brukes
Petro Arctic
c/o ASKUS AS
Anders Sandvigs gate 38 
2609 LILLEHAMMER
 Organisasjonsummer:
885 249 272