Om Petro ArcticPetro Arctic er leverandørnettverk for petroleumsvirksomheten i nord.  Nettverket har samarbeidsavtaler med oljeselskapene som har felt i drift, eller under utvikling i Norskehavet Nord og Barentshavet. I samarbeid med operatørselskapene og deres hovedleverandører skal Petro Arctic legge til rette for størst mulige ringvirkninger av disse prosjektene, herunder leveranser fra medlemsbedriftene, informasjon om prosjektene og markedsmulighetene.


Foreningen Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til utbygging og drift av petroleumsprosjekter på nordnorsk sokkel. Hovedmålsetningen til Petro Arctic er å oppnå så store leveranser av varer og tjenester som mulig fra medlemsbedriftene til felt i produksjon eller under utbygging i Norskehavet Nord og Barentshavet. Dette oppnås ved å markedsføre medlemsbedriftene ovenfor operatører og utbyggere, samt gjennom å motivere og forberede medlemmene ved deltakelse i nettverks- og kompetansehevingsprogram.

Petro Arctic er organisert som en forening med årsmøtet som øverste organ. Foreningens styre er valgt blant medlemsbedriftene. Petro Arctic ble etablert i 1997. Drift av foreningen finansieres av foreningens medlemmer, hovedsamarbeidspartnerne Statoil ASA, Eni Norge AS og Lundin Norway, samt andre oljeselskap som satser i nord. 

PETRO ARCTIC STRATEGI 2011 TIL 2014

Visjon og målsetninger
  • Petro Arctic skal være leverandørnettverket for petroleumsprosjekter på nordnorsk sokkel og i Barentshavet 
  • Petro Arctic skal være en foretrukket samarbeidspartner for oljeselskapene som opererer i dette området
  • Leverandørindustrien i Nord-Norge skal utvikle seg i takt med at petroleumsvirksomheten vokser i området.

Last ned og les "STRATEGI 2011 TIL 2014 "

DatoTypeBedriftInnholdStedDokument
02.01.2011StrategiPetro ArcticVisjon og målsetningerHammerfestLast ned
Petro Arctic er Nord-Norges viktigste stemme i petroleumsutviklingen. Foreningen har 400 medlemsbedrifter, og er representert i hele landsdelen. Petro Arctic har samarbeidsavtaler med oljeselskapene som har felt i drift eller under utvikling i Norskehavet Nord og Barentshavet. I samarbeid med operatørselskapene og deres hovedleverandører skal Petro Arctic legge til rette for størst mulig ringvirkninger av disse prosjektene.


1. FORUTSIGBARHET, KONTINUITET OG VEKST

2. TA LEVERANDØRINDUSTRIEN OG BASENE I NORD-NORGE I BRUK

3. TILPASS KONTRAKTSSTRATEGIER OG –STRUKTURER TIL REGIONALE FORHOLD

4. DRIFTSORGANISASJONER OG HOVEDKONTRAKTØRER SKAL VÆRE ETABLERT I NORD

5. UTDANNING OG KOMPETANSEHEVING

6. PROSESSENE FOR KONSEKVENSUTREDNING OG PUD-BEHANDLING VED UTBYGGING AV NYE FELT MÅ TILPASSES UTVIKLINGEN I BRANSJEN

7. INFRASTRUKTUR

DatoTypeBedriftInnholdStedDokument
05.05.2013StrategiPetro Arctic7 betingelser for positiv petroleumsutvikling i nordNorgeLast ned