Goliat

Min side +
16.12.201812:09 Nina Kivijervi Jonassen

Goliat (PL 229) - Fakta norskpetroleum.no

Operatør:               Vår Energi AS
Område:                 Barentshavet
Produksjonsstart: 12.03.2016

Driftsavdeling:      Vår Energi, Hammerfest

Forsyningsbase:   Hammerfest

Helikopterbase:    Hammerfest

Leverandørnettverk: Petro Arctic

Feltbeskrivelse: 

Goliatfeltet ligger på Tromsøflaket 85 km nordvest for Hammerfest. 
Goliat er lokalisert i blokkene 7122/7 og 7122/8, samt deler av blokkene 7122/9, 7122/10, 7122/11 og 7123/7.

Anslåtte reserver er 28 millioner sm³ olje og 8 milliarder sm³ gass.

Letehistorikk: 
Funnet ble gjort høsten 2000 da Norsk Agip som operatør fant og testet olje ved bruk av den halvt nedsenkbare plattformen Transocean Arctic. 
Et år senere foretok West Alpha en ny boring og denne gang testet brønnen positivt for både olje og gass. 

Feltutvikling: 
Goliat er utbygd med en flytende produksjonsenhet med tilknyttede havbunnsbrønner. Innretningen er en sirkulær, fast forankret flytende innretning med integrerte lager- og lastesystemer.
Innretningen forsynes primært med kraft fra land og delvis med en gass- og væskedrevet turbin. 

Feltet er bygd ut med 22 brønner. Av disse er 11 oljeprodusenter, 2 gassinjektorer og 9 vanninjektorer. Feltet er planlagt utviklet med undervannsbrønner boret fra åtte havbunnsrammer; fire for produksjonsbrønnene, tre for vanninjeksjonsbrønnene og en for gassinjeksjonsbrønnene.

 

Rettighetshavere:

Vår Energi   65 %
Equinor       35 %


Flyteren ankom Hammerfest i april 2015.

 

, click to open in lightbox