w

Hvem er vi?

Foreningen Petro Arctic er leverandørnettverk for petroleumsvirksomheten i nord. Nettverket har samarbeidsavtaler med oljeselskapene som har felt i drift, eller under utvikling i nordlige del av Norskehavet, Barentshavet og Nord-Vest Russland.

15.08.201812:13 Anne-Stine Gjervoldstad


I samarbeid med operatørselskapene og deres hovedleverandører skal Petro Arctic legge til rette for størst mulige ringvirkninger av disse prosjektene, herunder leveranser fra medlemsbedriftene, informasjon om prosjektene og markedsmulighetene.

Petro Arctic er også høringsinstans ved konsekvensutredninger og PUD behandlinger og har gode relasjoner til Olje- og Energidepartementet, politiske miljøer og lokale- og regionale myndigheter.  Det er av avgjørende betydning at nordnorske interesser har gode talerør med faglig tyngde når petroleumsaktiviteten øker i nord.   

Foreningen Petro Arctic er en non-profit interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til utbygging og drift av petroleumsprosjekter på nordnorsk sokkel. Hovedmålsetningen til Petro Arctic er å oppnå så store leveranser av varer og tjenester som mulig fra medlemsbedriftene til felt i produksjon eller under utbygging i Norskehavet Nord og Barentshavet. Dette oppnås ved å markedsføre medlemsbedriftene ovenfor operatører og utbyggere, samt gjennom å motivere og forberede medlemmene ved deltakelse i nettverks- og kompetansehevingsprogram.

Petro Arctic er organisert som en forening med årsmøtet som øverste organ. Foreningens styre er valgt blant medlemsbedriftene. Petro Arctic ble etablert i 1997. Drift av foreningen finansieres av foreningens medlemmer, prosjektarbeid og hovedsamarbeidspartnerne Equinor, Vår Energi og Lundin Norway. I tillegg til samarbeidsavtaler med Aker BP, OMV Norge, AS Norske Shell, DEA og RN Nordic Oil (Rosneft).