Wisting

Fakta om Wisting og planer for utviklingen av prosjektet.

11.02.202113:27 Nina Kivijervi Jonassen
  • Wisting (PL 537) ble funnet i 2013 av OMV
  • Equinor overtok i 2019 operatørskapet i utbyggingsfasen
  • Funnet ligger i Hoop-området i Barentshavet ca 310 kilometer fra fastlandet i Norge
  • Estimerte volumer er 440 millioner fat oljeekvivalenter
  • Rettighetshavere: Equinor (35 %), OMV (Norge) AS (25 %), Petoro AS (20 %) og Idemitsu Petroleum Norge AS (20 %)
    Kart over Wisting-området

Rettighetshaverne har besluttet å studere videre en havbunnsutbygging og en flytende sirkulær produksjonsinnretning med prosessering, lagring og oljelasting på feltet.

Foreløpig plan er å bore 37 brønner, hvorav 20 horisontale produksjonsbrønner og 17 horisontale brønner for vanninjeksjon. Eksport av gass planlegges til Snøhvit for injeksjon eller eksport til Melkøya LNG. Energiforsyning med kraft fra land studeres videre mot konseptvalg.

Konseptvalg: planlagt 2. kvartal 2021, men vurderer et flytende sirkulært produksjonsanlegg (flytende produksjons- og lagerskip).

Investeringsbeslutning og Plan for utbygging og drift (PUD): planlagt i løpet av 2022 med Stortingsbehandling i 2023.

Petro Arctic er valgt til leverandørnettverk for Wisting.

Følgende leverandører er tildelt kontrakter i forbindelse med oppstart av Wisting konseptstudier:

  • FPSO: Aker Solutions, KBR Ltd., Sevan SSP og Aibel
  • SURF (Subsea produksjon og prosesseringsutstyr, kontrollkabel, stigerør, brønnstrømsrør og gass eksportrør): Aker Solutions, TechnipFMC, OneSubsea Processing, IKM Ocean Design, og Kongsberg Maritime
Illustrasjon Wisting, click to open in lightbox