w

Styret

Styret i Petro Arctic
15.08.201812:21 Anne-Stine Gjervoldstad

Petro Arctic har et godt faglig og bredt sammensatt styre og ledergruppe som bistår medlemmene på forespørsel og ved behov.  Gruppen har meget god kompetanse på petroleumsprosjektene som er under utvikling eller i drift på nordnorsk sokkel.  

Styret og ledergruppen har et godt utbygd nettverk med gode relasjoner til blant annet Olje- og energidepartementet, politiske miljøer, akademia, næringsliv, samt lokale/regionale myndigheter.  


Styret i Petro Arctic velges av årsmøtet og består av følgende medlemmer;

Styreleder Yngve Vassmyr General Manager Tromsø Subsea 7
Nestleder Inger Lise Svendsen Markeds- og HMSK-sjef Gagama Elektro
medlemmer Petter Bjørkli Markedsjef Polarbase
Wenche Brennbakk Markedsjef Sintef Norlab
Heidi Johnsen Driftsleder Region Nord Roxel
Geir Otto Samuelsen Avdelingsleder Industri Multiconsult
Vara Vidar Antonsen Avdelingsleder Mento AS
Annbjørg Skjerve Plassjef Aker Solutions

 

Petro Arctic
Styret