Presentasjon av vårt styre

Styret i Petro Arctic
15.08.201812:21 Anne-Stine Gjervoldstad

Petro Arctic har et godt faglig og bredt sammensatt styre og ledergruppe som bistår medlemmene på forespørsel og ved behov.  Gruppen har meget god kompetanse på petroleumsprosjektene som er under utvikling eller i drift på nordnorsk sokkel.  

Styret og ledergruppen har et godt utbygd nettverk med gode relasjoner til blant annet Olje- og energidepartementet, politiske miljøer, akademia, næringsliv, samt lokale/regionale myndigheter.  


Styret i Petro Arctic velges av årsmøtet og består av følgende medlemmer;

Styreleder Petter Bjørkli Markedsjef NorSea Polarbase
Nestleder Inger Lise Svendsen Markeds- og HMSK-sjef Gagama Elektro
medlemmer Jan Gabor Markedsjef Mo industripark
Wenche Brennbakk Markedsjef Sintef Norlab
Heidi Johnsen Daglig leder Plenum Tjenestedesign
Geir Otto Samuelsen Avdelingsleder Industri Multiconsult
Vara Vidar Antonsen Avdelingsleder Mento AS
Anne Sissel Jensen Branch Manager SAR Sandnessjøen

 

Petro Arctic
Styret
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox