w

Polarled

08.10.201811:17 Anne-Stine Gjervoldstad
Polarled- Pipeline

Beskrivelse: 

Prosjektet Polarled  (tidligere NSGI) omfatter en 500 km lang rørledning fra feltet Aasta Hansteen til Nyhamna samt utvidelse og modifikasjon av prosesseringsanlegget på Nyhamna.

Kontrakter under tildeling: 


Se også tildelte kontrakter med kontaktdata under «Kontrakter»

 • Linepipe Fabrication - 
 • Pipelaying – 
 • Pull-winch – subcontract pipelaying 
 • Seabed Intervention – 
 • PLEM Fabrication – 
 • Tie-in – 
 • Survey and Inspection – 
 • RFO – 
 • Tee Fabrication – 
 • Pipeline components - 
 • Connectors - 
 • Subsea Valves - 
 • Pipeline Coating – 
 • Anode Supply –

Utvikling: 

Polarled prosjektet vil åpne muligheten for utvikling av Aasta Hansteen , Linnorm og Zidane- feltene. I tillegg studeres en tilknytning til Kristin feltet for å skape en økt transport kapasitet. 

Polarled består av: 

 • En ca 480 km, 36 tommers rørledning fra Aasta Hansteen feltet til Ormen Lange sitt gassprosesseringsanlegg på Nyhamna.

 • En ca 32 km, 18 tommers  rørledning fra Kristin feltet til NSGI rørledningen.

 • Utbygginger og modifikasjoner på Nyhamna for å kunne motta tredjeparts gass. 

Prosjektplan:

Konseptvalg: Q4 2011
Investeringsbeslutning: Q4 2012
Forventet oppstart: 2016

Rettighetshaverne:

Statoil 50,3 %
Petoro 11,9 %
Norske Shell 9,0 %
Total Norge E&P 5,1 %
Dea Norge 4,8 %
ConocoPhillips Skandinavia AS 4,5 %
Edison International S.p.A. Norway Branch 2,4 %
Maersk Oil Norway AS 2,4 %
Engie E&P Norge 0,5 %

Rettighetshaverne i partnerskapet for Kristin gasseksport er:Statoil Petroleum AS 53,4 %
Petoro AS 35,6 %
Engie E&P Norge 11,0 %