w

Havromsleverandørene samles til felles kompetanseprogram

Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek) ber om innspill fra leverandørbedriftene på hvilke områder de ønsker et kompetanseløft

KOMPETANSE
05.04.201909:39 Inger Orvin

UNDERSØKELSEN FINNER DU HER

LU Havtek har satt følgende hovedmål: Å bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby produkter og tjenester til havromssektoren.

Med havromssektoren menes: Havbruk, olje og gass, fiskeri samt maritim sektor. LU Havtek skal være et program som omfavner crossover tematikk mellom alle disse sektorene. Eksempel på slik tematikk kan være: Eksponerte områder, teknologiutfordringer, markedsadgang og total leveranser. LU Havtek ønsker å legge til rette for at leverandører som ønsker å utvide sitt marked innenfor havromssektoren skal få mulighet til dette.  

LU Havtek er ikke er ment å konkurrere med initiativer som allerede er etablert i hver enkelt sektor, men heller spille på lag og kunne bistå og samarbeide der det er anledning for det. 

Vi ønsker å høre leverandørenes innspill på hva dette leverandørutviklingsprogrammet bør inneholde. Derfor ber vi dere om å svare på en liten spørreundersøkelse om hvem dere er, hvilken sektor dere leverer til og hvor dere ønsker et kompetanseløft. Denne informasjonen vil være med å legge grunnlaget for innholdet i programmet som starter høsten 2019.

LU Havtek er et program som er initiert av Equinor, Aker BP og Innovasjon Norge, med Kunnskapsparken Bodø, Midt-Troms Næringshage og Halti Næringshage som prosjektleder.