Tilnærmet normal produksjon i Sandnessjøen

Ved Aker Solutions i Sandnessjøen er kapasiteten tatt noe ned, men de rundt 80 egne ansatte er ikke berørt.

leverandørindustrien
17.03.202012:57 Inger Orvin

Aker Solutions har sendt et generelt varsel om mulig fremtidig permittering til rundt 6000 ansatte. I Sandnessjøen er i dag ingen av de rundt 80 ansatte er berørt, verken på ingeniørkontoret eller på fabrikasjonsanlegget.

God kapasitet

─ Vi har kapasitet og ressurser til å ivareta de oppgavene vi har i dag.
Det sier Ken Tollaksen, (bildet), fungerende lokasjonsleder ved Aker Solutions i Sandnessjøen.
Tollaksen sier videre at innleid personell, hovedsakelig fra Polen, ikke vil være operativt ved fabrikasjonsanlegget på Strendene slik situasjonen nå er. Dette gjelder fabrikasjonspersonell som går i turnus, formidlet av bemanningsfirma.
─ Det ville vært uhåndterlig med de karantenebestemmelsene myndighetene har innført for å begrense koronautbruddet, sier Tollaksen.

Solide oppdrag

Ved lokasjonen i Sandnessjøen utføres det nå modifikasjonsarbeid for Aker BP, og anlegget er underleverandør til Kværner på Johan Castberg-prosjektet. I tillegg har de oppdrag knyttet til Ærfugl Fase 2 for Aker BP.
I følge Tollaksen har de tilgjengelig det de trenger av materiell og personell til å opprettholde fremdrift og aktivitet for alle på verkstedet i perioden fremover. 

 

, click to open in lightbox