350 Equinor-kokker prøver ut Arktisk Kje

Det gleder meg stort. Vi er prisgitt store aktører for å kunne opprettholde bærekraftig arktisk landbruk.

Ringvirkninger
19.01.202113:41 Inger Orvin

Elise Blixgård har siden hun kom inn i bondeyrket, stått på for bedre ressursutnyttelse. Foto: Privat

Det sier Elise Blixgård, fulltidsbonden fra Storvik i Nord-Troms med 200 melkegeiter i fjøset. Morgen og kveld, ti måneder i året, skal de melkes. Da fylles melkestallen opp av noen av våre mest hardføre og nøysomme dyr, og melken hentes og blir til ost. Så langt er alt vel.

Dårlig utnyttet ressurs
Men en gang i året får disse 200 geitene kje, og det er der utfordringen ligger for de vel 30 nordnorske geitebøndene som er med i Arktisk Kje. Tradisjonelt har det vært vanskelig å utnytte denne kjøttressursen.


-Hos oss fødes det 4-500 kje i året. Noen blir satt på for å fornye buskapen, men i vårt effektivitetssamfunn er ikke de politiske rammebetingelsene tilpasset kjøttproduksjon, sier Blixgård, som gjennom samvirket Arktisk Kje og Mydland som produsent har stått på for å finne et marked for den delikatessen som kjekjøtt faktisk er.
- På den måten kan vi bidra til å nå FNs bærekraftmål for landbruk, sier den entusiastiske geitebonden.
For geitebøndene er Arktisk Kje en kanal som ivaretar bærekraftig matproduksjon.
-Vi ser nå konturene av en praksisendring, sier Blixgård. 

Boknafisk fra Halvors Fiskemat i Tromsø havnet på alle bord på Equinors installasjoner i fjor. Dette var en del av satsingen på lokale matprodusenter.
Foto: Equinor

Bevisst Equinor-strategi
Råvarene fra Arktisk Kje skipes i disse dager ut til 29 plattformer. For Tor Egil Hopen Saue, direktør for forpleiningsaktiviteter i Equinor, betyr innkjøp av kjekjøtt fra Arktisk Kje at hele 350 kokker settes i drift for å prøve ut kreative måter å servere denne relativt ukjente råvaren på. 3500 personer vil få mulighet til å smake på rettene, og rundt 10 000 måltider blir tilberedt. 


- Vi har en relativt høy andel norsk mat, det vil si over 60%. Vår strategi er at vi understøtter lokal matproduksjon der det er mulig og hensiktsmessig, sier Hopen Saue, som videre forteller at Equinor gjennom tre kampanjeweekender i året har som mål å lansere råvarer som ikke normalt står på menyen. I fjor ble det blant annet satset på boknafisk og ishavsrøye, i år er altså kjekjøtt en del av den bevisste strategien for å spre ringvirkninger. 

Ukent delikatesse
For Elise Blixgård som har stått i bresjen for ei praksisendring, er dette en gledelig endring. Fra dyktige og kreative matprodusenter får bøndene tilbakemelding om at kjøttet er for en delikatesse å regne. 

- Men skal vi lykkes i å opprettholde bærekraftig landbruk i arktiske strøk, er vi avhengige av at store forbrukere støtter opp om nordnorske produsenter, avslutter Elise Blixgård.

 

Foto: Signe Marie Blixgård
, click to open in lightbox