Årsmøte Petro Arctic 2021

På grunn av Covid-19 situasjonen vil vårt årsmøte bli avholdt digitalt også i år. Vi oppfordrer medlemmene til å melde inn saker som ønskes behandlet.

Årsmøte
22.03.202110:23 Nina Kivijervi Jonassen

Petro Arctics årsmøte avholdes 21. april 2021, kl. 13.30.

Møtet vil bli gjennomført i Teams og vi ber interesserte sende e-post til nkj@petroarctic.no for link til deltakelse.

Det vil også bli mulighet å melde seg på via vår webside, www.petroarctic.no og få tilgang til saksdokumenter når disse er klare. 

I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil vi også informere medlemmene om strategiprosessen foreningen arbeider med.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt administrasjonen senest tirsdag 14.april 2020. Saker kan sendes til nkj@petroarctic.no

Hvis dere har spørsmål om deltakelse eller selve møtet, ta gjerne kontakt med oss i Petro Arctic fortløpende.

Vel møtt.

PA årsmøte, click to open in lightbox