−Oppskriften på lokale ringvirkninger

Vår Energi tildelte rammeavtale for mekaniske tjenester til Hammerfest Industriservice.

 

Ringvirkninger
15.04.202106:36 Inger Orvin

Espen Hansen

Kontrakten har varighet på 3 år, med opsjon på 2 års forlengelse.

-Dette er oppskriften på lokale ringvirkninger!
Det sier direktør i Hammerfest Næringsforening, Espen Hansen, etter at Vår Energi nå inngår direkteavtale med en lokalt etablert leverandørbedrift, Hammerfest Industriservice. 

Roser Vår Energi
Hansen mener at gjennom målrettet satsing på kompetanse, kvalitet og rett pris, er det mulig for lokale bedrifter å komme gjennom nåløyet og få direkteavtaler.
− Vår Energi fortjener ros for å ha tilrettelagt sin kontraktsstrategi slik at lokale bedrifter får mulighet for vekst og utvikling. 

Kjell Giæver

En spydspiss for fabrikasjon
Også direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver, er full av lovord over denne milepælen når det gjelder direkteleveranser i nord.
−Hammerfest Industriservice er en spydspiss for fabrikasjon i nord og ved industriclusteret i Hammerfest. Gratulerer med et nytt og viktig oppdrag for Vår Energi i Barentshavet, sier Kjell Giæver.

Sikrer arbeidsplasser
Hammerfest industriservice har i flere år vært underleverandør til Vår Energi og levert tekniske tjenester til Goliat plattformen utenfor Finnmarks-kysten, 80 km nordvest for Hammerfest.

- Kontrakten er en viktig milepæl for oss, og noe vi har jobbet for i mange år, sier Bengt Holmgren, adm dir. i Hammerfest Industriservice. (Bildet) Det åpner nye dører for oss å få en direkte kontrakt med Vår Energi. Kontrakten vil være med på å sikre arbeidsplasser i en periode hvor utbyggingsaktiviteten generelt er noe lavere enn tidligere år. Det er positivt at aktivitet skjer i Hammerfest, og at en ikke trenger å sende utstyr sørover for vedlikehold. Det gjør også oss mer attraktiv som lærlingebedrift, og gir en karrierevei for ungdom ønsker seg inn i petroleumsnæringen.

Vellykket strategi
Fra Vår Energi sin side er det stor tilfredshet med å ha lyktes med ringvirkningsstrategien.
- Vår Energi arbeider målrettet for å styrke regionalt næringslivs muligheter for å kunne delta i konkurransen om kontrakter knyttet til Goliat-feltet, sier selskapets industrikoordinator og samfunnskontakt, Kaj G. Dahl (bildet).
− At en lokal bedrift med lange tradisjoner i Hammerfest nå får direkte kontrakt med Vår Energi, er ekstra gledelig, sier Steffen Varpe, leder av selskapets Hammerfest-kontor.

, click to open in lightbox