Medlemsfordeler

Som medlem hos oss får du tilgang til et sterkt nettverk av leverandører og operatører. Du blir invitert inn i prosjekter, vi profilerer din bedrift på våre nettsider.

Bli medlem - styrk posisjonen for oppdrag
20.12.201808:56 Inger Orvin

På innsiden av petroleumsnæringenOljeselskap
Petro Arctic har samarbeidsavtaler med samtlige
olje- og gasselskap som har felt i drift eller er
under utvikling i Norskehavet og Barentshavet.
Havområdene i nord er attraktive områder for
framtidig olje- og gassvirksomhet, og i løpet av
25 – 30 år vil sannsynligvis sokkelen i nord produsere mer olje og gass enn Nordsjøen.

3,7 milliarder
Etter to krevende år med nedgang i leveranser
over hele verden, vokser industrien i nord igjen. I
2017 var leveransene til olje- og gassnæringen i
Nord-Norge på 3,7 milliarder.

20 års erfaring
I over 20 år har Petro Arctic bygd kompetanse og
verdiskaping innen petroleumsnæringen i nord.
Denne kunnskapen deler vi med medlemmene
våre for å kunne skape ringvirkninger i næringen
og løfte leverandørene i industrien. Vi er det
eneste leverandørnettverket i nord, og vi er fysisk
tilstede i hele landsdelen fra Helgeland i sør til
Hammerfest i nord.

Markedsinformasjon
Med landsdelens største nyhet- og markedsplass for petroleumsnæringen, kan medlemmer
få informasjon om prosjekter, oppdrag, innsyn i
boreplaner og rapporter. Vi arranger konferanser,
møteplasser, dialoger og workshops sammen
med oljeselskapene og leverandørene. Medlemmene får også tilgang til det internasjonale
markedet gjennom vårt samarbeid med Norwep.

Næringspolitisk stemme
Petro Arctic er høringsinstans ved konsekvensutredninger, stortingsbehandlinger og har gode
relasjoner til ulike departement, politiske miljøer
og lokale/regionale myndigheter samt media.
Petro Arctic en sterk og viktig stemme fra nord.

Høyere i verdikjeden
Vi styrker mulighetene for bedrifter som
ønsker å posisjonere seg som leverandør til
petroleumsprosjekter på nordnorsk sokkel.
Dette gjør vi ved å tilrettelegge for utvikling
og samarbeid mellom leverandørene i
nettverket og markedsfører medlemsbedriftene.