Hvem er vi?

Petro Arctic er leverandørnettverket for petroleumsvirksomheten i nord. Nettverket har samarbeidsavtaler med operatørselskapene som har felt i drift, eller under utvikling i nordlige del av Norskehavet, Barentshavet og Nord-Vest Russland.

15.08.201812:13 Anne-Stine Gjervoldstad

I samarbeid med operatørselskapene og deres hovedleverandører skal Petro Arctic legge til rette for størst mulige nordnorske ringvirkninger fra disse prosjektene. 

Petro Arctic er også høringsinstans ved konsekvensutredninger og PUD behandlinger og har gode relasjoner til Olje- og Energidepartementet, politiske miljøer og lokale- og regionale myndigheter.  Det er av avgjørende betydning at nordnorske interesser har gode talerør med faglig tyngde når petroleumsaktiviteten øker i nord.   

Petro Arctic er en non-profit interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til utbygging og drift av petroleumsprosjekter, hydrogenprosjekter og havbaserte fornybar- og mineralprosjekter på nordnorsk sokkel.

Hovedmålsetningen til Petro Arctic er å oppnå så store leveranser av varer og tjenester som mulig fra medlemsbedriftene til relevante prosjekter i Norskehavet Nord og Barentshavet, samt Nord-Vest Russland. Dette oppnås ved å markedsføre medlemsbedriftene ovenfor operatører og utbyggere, samt gjennom å motivere og forberede medlemmene ved deltakelse i nettverks- og kompetansehevingsprogram.

Petro Arctic er organisert som en forening med årsmøtet som øverste organ. Foreningens styre er valgt blant medlemsbedriftene. Petro Arctic ble etablert i 1997. Drift av foreningen finansieres av foreningens medlemmer, prosjektarbeid og hovedsamarbeidspartnerne Equinor, Vår Energi og Lundin Norway. I tillegg til samarbeidsavtaler med OMV Norge, Wintershall DEA, Spirit Energy og RN Nordic Oil (Rosneft).

Caption